Ideeën & Inspiratie

Beelden en gedachten die ten grondslag liggen aan mijn creatieve ideeën zijn in de vorm van korte essays te vinden op Mindchocolate.nl: Mijn digitale bezemwagen (sinds 2009) voor inspiratie die niet mag verdwijnen in de maalstroom.

Mens & ruimte
Verhalen en indrukken die ik tussen 2007 en 2015 opdeed in Cuba, maar ook mijn verdieping in filosofie brachten mij fascinatie voor de mens en zijn ruimte. Dit klinkt door in mijn onderzoek rond dit thema dat inmiddels vorm heeft gekregen als Horizon Atelier. Op Mindchocolate vind je een telegramstijl-verslag (Instagram-feed) van de aanloop op dit project (zie ook @horizonatelier).